سلام به روح پاک منصور مفید

منصور یادگار روزهای مقاومت و روزهای مردی و مردانگی 

منصور یادآور محمد و رسول ملاقلی پور 

منصور یادآور زمان معرفت و وجود و هستی

منصور ،منصور ، منصور 

از زمانی که من و تو رقیب نقش علی اصغر بودیم با هم رفیق بودیم 

بیاد روزهای حسینیه مربعه و تعزیه عروس قاسم و صفای وجودت 

منصور عزیز من کجا و رقابت با تو کجا ،

تو علی اکبر شدی من علی اصغر هم نشدم .

منصور مفید دریا دلی که هرگز امواجش خانه های شنی را ویران نکرد ،

منصور گفته های ناگفته بسیار داشت ولی هرگز نگفت . 

منصور عزیز و همیشه در قلب من ، حلالم کن و حلالشان کن آنکه در حق تو جفا کرد، من میدانم اهل کینه نیستی . چون منصور مفید مهربان و خوش قلب بودی

الفاتح مع الصوات

علی سالمی

دکتر, منصور, مفید

نوشته شده در ۱۳٩٤/٤/٢٧ساعت ۳:٥٩ ‎ق.ظ