درباره نویسنده
محمد رضا حسن زاده

ما استاده ایم متولد خرمشهرم هدف من از راه اندازی این وبلاگ تجدید خاطره با شهدا و جانبازان و اسرا کنیم جا داره از کسانی که منو یاری کردند ، برادران گرامی دوستان عزیزم مهدی گرگپور و مر تضی گلابی وکسی که همیشه بهش افتخار میکنم سید اسماعیل بهر العلوم تشکر و قدر دانی کنم . یا علی

منوی اصلی
مطالب پیشین
دوستان من
نویسندگان
آرشیو مطالب
صفحات اختصاصی
ابر برچسب ها
(٢)  ,  آزاد سازی خرمشهر (٦)  ,  ابراهیم قاطعی (۱)  ,  احمدگرگپور (۱)  ,  اسماعیل ملکیان (۱)  ,  امام حسین (۱)  ,  امریکای ملعون (۱)  ,  بازار صفا (۱)  ,  بچه سه ساله (۱)  ,  بچه های قدیم (۱)  ,  بحر العلوم (۱)  ,  بهروز مرادی (۱)  ,  بیت المقدس (۱٢)  ,  پیراهن قرمز (۱)  ,  تحریف قران کریم (۱)  ,  تخریب چی سپاه خرمشهر (۱)  ,  جاده خرمشهر اهواز (۱)  ,  جانباز شیمیایی بی ادعا (۱)  ,  جانباز شیمیایی (۱)  ,  جانباز گمنام سعید فیلیان (۱)  ,  جلال حورسی (۱)  ,  جمشید قلیج (۱)  ,  جنگ تن به تن خرمشهر (۱)  ,  چنگ تن به تن (۱)  ,  چنگ تن به تن خرمشهر (۱)  ,  حاج حسن گلابی (۱)  ,  حاج غلام رضا حیدریان (۱)  ,  حاج فتح افشاری (۱)  ,  حاج قربون (۳)  ,  حسن (۱)  ,  حسین فخری (۱)  ,  حسین عیدی (۱)  ,  حیدریه (۱)  ,  خادم شهدا (۱)  ,  خاطرات (۱)  ,  خاطرات شهدا (۱)  ,  خاطرات شهید بهروز مرادی (٢)  ,  خاطرات شهیدای خرمشهر (٢)  ,  خاطرات عبد الرضا موسوی (۱)  ,  خاطره از اسیر خرمشهری (۱)  ,  خاطره از حاج نوروزی (۱)  ,  خباریصالح زادهصاحب عبود (۱)  ,  خرمشهر (۱٤)  ,  خرمشهر آزاد شد ولی آباد نشد (۱)  ,  دانلود کلیپ (٢)  ,  دکتر (۱)  ,  دیدبانان (۱)  ,  رحمان اقبال پور (۱)  ,  رحیم اقبال پور (۱)  ,  رزمنده دلاور خرمشهری (۱)  ,  رسول نورانی (٢)  ,  روز عاشورا (۱)  ,  سالگرد شهادت (۱)  ,  سالگرد شهدا (۱)  ,  سالگرد شهید (۱)  ,  سامی حسن زاده (٢)  ,  سپاه خرمشهر (٢)  ,  سر لشکرپاسدار شهید (۱)  ,  سردار جانباز (۱)  ,  سردار شهید (۱)  ,  سردار شهید جهان آرا (٢)  ,  سردار شهید حمود ربیعی (۱)  ,  سردار شهید رضا دشتی (۱)  ,  سردار شهید سامی حسن زاده (۱)  ,  سردار شهید مهدی البوغبیش (۱)  ,  سردار شهید ناصر فرحانی (۱)  ,  سردار فریدون دشتی (۱)  ,  سعید فیلیان (۱)  ,  سکوت (۱)  ,  سید جعفر موسوی (۱)  ,  سید رسول (۱)  ,  سید غلامحسین حسینی امنیه طهرانی (۱)  ,  سید محمد علی جهان ارا (۱)  ,  شفای رسول عطاری (۱)  ,  شهدای (۱)  ,  شهدای خرمشهر (۱)  ,  شهید (۱)  ,  شهید اسماعیل خسروی دستگردی (۱)  ,  شهید حمید دشتی (۱)  ,  شهید قاسم داخل زاده (۱)  ,  شهید محمد ابراهیم زاده (۱)  ,  شهید محمود گرگپور (۱)  ,  شکارچی تانک (۱)  ,  شیمیایی (۱)  ,  طاهریان پور (۱)  ,  عادل خاطری (٢)  ,  عبدالخالق شفیعی (۱)  ,  عراقی (۱)  ,  علیرضاگرگپور (۱)  ,  عملیات (٢)  ,  عملیات بیت المقدس (۳)  ,  عملیات خیبر (۱)  ,  عملیات فتح المبین (۱)  ,  عملیات مرصاد (۱)  ,  عمو رحمان (۱)  ,  فرمانده سپاه خرمشهر (۱)  ,  فریدون دشتی (۱)  ,  قلم (۱)  ,  گلابی (۱)  ,  گمنامهشت سال دفاع مقدس (۱)  ,  گوهر دشت (۱)  ,  مثلث توحید (۱)  ,  مجید بچه محل (۱)  ,  مجید خیاط زاده (۱)  ,  مجید دمستانی (۱)  ,  محمد پور حیدری (۱)  ,  محمد رضا حسن زاده (۱)  ,  مداح اهل بیت (٢)  ,  مدرسه دریابد رسایی (۱)  ,  مرتضی گلابی (۱)  ,  مرتضی کاظمی (۱)  ,  مرحله اول (٢)  ,  مرحله سوم (۱)  ,  مرحوم رضا وفایی (۱)  ,  مردان بی ادعا (۱)  ,  معلم (۱)  ,  مفید (۱)  ,  منصور (۱)  ,  منطقه جفیر (۱)  ,  ناخدایکم خلبان شهید صادق ترویجی (۱)  ,  نجم ناصرالدین (۱)  ,  نوحه خوانی (۱)  ,  هییت عمویی (۱)  ,  وداع با سردار شهید قاسم زاده (۱)  ,  وزارت دفاع (۱)  ,  وصیت نامه (٢)  ,  کرج (۱)  ,  کریم اقبال پور (۱)  ,  کوتشیخ (۱)  ,  یا اباعبدالله حسین (۱)  ,  یادداشتی برای من (۱)  ,  یاران با وفایش (۱)  , 
لوگوی دوستان
امکانات دیگر


 

ﺷﻬﯿـﺪﯼ ﮐـﻪ ﻧﺎﺟﻮﺍﻧﻤﺮﺩﺍﻧﻪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺻـﺪﺍﻡ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﻭ ﻧﯿـﻢ ﮐﺮﺩﻧـﺪ .

ﺧﻠﺒـﺎﻥ ِ ﺷﻬﯿﺪ " ﺳﯿﺪ ﻋﻠﯽ ﺍﻗﺒﺎﻟﯽ ﺩﻭﮔﺎﻫﻪ " ﺷﻬﯿـﺪﯼ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻠﻤﺒﻪﺧﺎﻧﻪﻫـﺎ ﻭ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩﻫـﺎﯼ ﺑﺮﻕ ﻋﺮﺍﻕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺍﻧﺪﺍﺧﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﻃﺮﺡﻫـﺎﯼ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﻭﯼ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ ﺗـﺎ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ 350 ﻣﯿﻠﯿﻮﻥ ﺗﻨﯽ ﻧﻔﺖ ﻋﺮﺍﻕ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ . ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺻﺪﺍﻡ ﺟﻨﺎﯾﺘﮑـﺎﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺗﺸﻨﻪ ﺑـﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﺳﺘﮕﯿﺮﯼ ، ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ ﺗﻘﺴﯿـﻢ ﮐﻨﻨـﺪ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﻬﺮﺵ ﺩﺭ ﻧﯿﻨـﻮﺍ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺩﯾﮕـﺮ ﺩﺭ ﻣﻮﺻﻞ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺷـﺪ . . . ﻣـﺎ ﺍﯾﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎ ﻫﻤﻪ ﺗﺎﻡ ﮐﺮﻭﺯ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ !!! ﻭﻟﯽ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﻭ ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻓﯿﻠﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺍﺳﺖ !! ﺍﻭ ﺍﻫـﻞ ﺭﻭﺩﺑﺎﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﮔﯿﻼﻥ ﺑـﻮﺩ . ﻭﯼ ﺩﺭ ۲۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺍﺳﺘـﺎﺩ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺟﻨﮕﻨﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ 27 ﺳﺎﻟﮕﯽ ﺑـﺎ ﺩﺭﺟﻪ ﺳﺮﮔﺭﺩﯼ ﺟـﺰﻭ ﺍﻓﺴﺮﺍﻥ ﺍﺭﺷﺪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﺍﺭﺗﺶ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺷﺪ . ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ " ﻋﺒﺎﺱ ﺑﺎﺑﺎﯾﯽ " ﻭ ﺳﺮﻟﺸﮕﺮ ﺧﻠﺒﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ " ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺍﺭﺩﺳﺘﺎﻧﯽ " ﺍﺯ ﺷﺎﮔﺮﺩﺍﻥ ﺗﺤﺖ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺍﯾﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧــﺪ . . . ﻭﯼ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺑﻤﺒـﺎﺭﺍﻥ ﭘـﺎﺩﮔـﺎﻥ ‏« ﺍﻟﻌﻘﺮﻩ ‏» ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣـﻮﺭﺩ ﺍﺻﺎﺑﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺟﻨﮕﻨـﺪﻩ ﯼ ﺍﻑ - ﭘﻨﺞ ﺵ ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﭘﺮﻧﺪﻩ ﺯﺧﻤﯽ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺯﺣﻤﺖ ﺑﻪ 30 ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮﯼ ﺷﺮﻕ ﻣﻮﺻﻞ ﻧﺰﺩﯾـﮏ ﻣـﺮﺯ ﺍﯾـﺮﺍﻥ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺑـﻮﺩ ، ﺳﻘﻮﻁ ﮐـﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺭﺕ ﺩﺷﻤﻦ ﺑﻌﺜﯽ ﺩﺭﺁﻣﺪ . " ﺑﺪﺳﺘﻮﺭ ﺻﺪﺍﻡ ﻣﻠﻌﻮﻥ ، ﺩﻭ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺟﯿﭗ ﺍﺯ ﺩﻭ ﻃـﺮﻑ ﺑﺎ ﻃﻨﺎﺏ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺪﻥ ﺍﯾﻦ ﺧﻠﺒـﺎﻥ ﭘﺮ ﺍﻓﺘﺨـﺎﺭ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺪﻧﺶ ﺭﺍ ﺩﻭ ﻧﯿﻢ ﮐﺮﺩﻧـﺪ . ﺑﻪ ﻃﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﻧﯿﻤﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﻬﺮﺵ ﺩﺭ ﻧﯿﻨـﻮﺍ ﻭ ﻧﯿﻤﯽ ﺩﺭ ﻣﻮﺻﻞ ﻋﺮﺍﻕ ﻣﺪﻓﻮﻥ ﺷﺪ . " ﺑﺎﻻﺧﺮﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ 22 ﺳﺎﻝ ﺩﻭﺭﯼ ﺍﺯ ﻭﻃـﻦ ، ﺩﺭ ﭘﻨﺠﻢ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﺳﺎﻝ 81 ، ﺑـﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺩﯾﮕﺮ ﺧﻠﺒﺎﻧﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﻧﯿﺮﻭﯼ ﻫﻮﺍﯼ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ﺣـﺰﻥ ﻭ ﺍﻧﺪﻭﻩ ﯾﺎﺭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﻬﻦ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺑﻬﺸﺖ ﺯﻫﺮﺍ ‏( ﺱ ‏) ﺗﻬﺮﺍﻥ ، ﮐﻨـﺎﺭ ﺩﯾﮕﺮ ﻫﻤﺮﺯﻣﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪﺵ ﺁﺭﺍﻡ ﮔﺮﻓﺖ . . .روحش شاد

نویسنده : سید اسماعیل بحرالعلوم