وصیت نامه شهید محمد ابراهیم زاده

 

 

 شهید محمد ابراهیم زاده

متولد: 1341 خرمشهر

محل عروج: خرمشهر

تاریخ عروج: 19/2/ 61وصیت نامه شهید: شما برادران در خانه ساکت ننشینید بشتابید و زندگی در این دنیا را ول کنید و اما شما خواهران من میدانید شما با حجاب خود کمر دشمن را می شکنید.

/ 0 نظر / 34 بازدید