عملیات کربلای ۵

 سه روز قبل از عملیات کربلای ۵به مربیان تخریب مرکز آموزش جنوب پادگان شهید حبیب اللهی ماموریت داده شد که به قرارگاه خاتم انبیاء بریم به جهت توجیح وحضوردرعملیات. افرادی که دراین ماموریت حضور داشتن.نوح گزار.ناصر قدره چی.احمد باوی.فرشید باقرزاده.مسعود نورشرق.سعید رضایی.بهروزخدری.مسعود مرتضوی.قاسم مرادی که پای راستش از زیر زانو قطع بود وغلامرضا حیدریان.

عدازظهر همان روز خودمان را به تخریب قرارگاه معرفی کردیم.مسئول تخریب قرارگاه خاتم حاج علی ولی زاده و جانشین ایشان شهید بهزاد قبادی بودن.که همان شب جلسه ای برگزار شد که تمامی  فرماندهان تخریب تیپ ها ولشکرها وقرارکاه کربلا درآن حضور داشتن به جهت توجیح و ماموریتهای محوله.

ماموریتی که به گروه ما محول شد حضور در محور تیپ الغدیر در جناح راست شلمچه بود که هدف ما بعداز شکسته شدن خط توسط غواصان  تیپ و تثبیت خط. و حضور مادر پنج ضلعی وارد عمل بشیم به جهت انهدام سیل بنددشمن که مابین نیروهای خودمان و عراق بود و هدایت آب به سمت دشمن و کنار زدن موانع خورشیدی وخونثی کردن مینهاو تله های انفجاری شده بود.  که قایقها بتوانم مهمات و تدارکات را به نیرو هادرخط  برسانند.

ادامه دارد...

/ 0 نظر / 41 بازدید