یست وششمین سالگرد سردارشهید حاج فتح افشاری

سمت چپ نفر دوم سردارشهید حاج فتح افشاری


۹۳/۱۰/۱۱بیست وششمین سالگرد سردارشهید حاج فتح افشاری دراهواز به اتفاق یارانش برسرمزارآن شهیدبزرگواربرپا بود وی درسال ۱۳۳۵دریک خانواده مذهبی بدنیا آمد اوبچه بازارصفا ودرنزدیکی داروخانه دکترکلانترمنزل داشتند حقیرافتخاری آشنایی باشهید بزرگواررا ازپیش ازانقلاب داشتم اوبه ورزش علاقه زیادی داشت ودررشته جودوفعالت بیشتری میکرد باتوجه به فعالیتهای اودرقبل از انقلاب باتاسیس سپاه درخرمشهر ازفرماندهان آن سالها درکنار شهید جهانآرا وموسوی بود وبه عنوان یکی ازفرماندهان شناخته شد باتوجه به خصوصیات گفته شده به عنوان فرمانده آموزش منطقه خوزستان برگزیده شد وسالها دراین سمت مشغول بود تا اینکه به دلیل عوارض ناشی ازمواد شیمیایی دردوران دفاع مقدس ۲۴ سال پیش به درجه شهادت رسید یادش گرامی باد

 

/ 0 نظر / 29 بازدید