موسیقی شط کارون

یا بدنمان متاثر از شنیدن این موسیقی شده است !!! و متعجب بودند که نوری که دیده اند چه نوری است ... آیا منوری است که بر روی زمین افتاده است یا ساز جدیدی است که گروه موسیقی عراقی آنرا نواخته است ...

وقتی چهره خندان ما را دیدند ... نگرانیشان برطرف شد ولی سوال دوم همچنان در ذهنشان باقی بود که محمد پاسخ آنها را چنین داد . الا بذکر الله تطمئن القلوب ... رزمندگان تماما ذکر بودند ،نه به زبان ، بلکه با کلیه تن و جان

 شب کنار بچه ها ماندیم . توی مقر و مثل اونا پست دادیم . همنوایی در فرماندهی و همدلی عملی با برادرانمان ،موسیقیای اینجا هم شنیدنی بود . و این موسیقی ، چیزی جز موسیقی سکوت نبود . باید اول به چنین موسیقی اونهم در در دلت آشنا باشی . تا بتونی همنوازی با خدا داشته باشی ، ذکر و نماز شب با چنین موسیقی معنا دارد . این موسیقی دل بزرگ می خواهد که همه اینجا ، چنین دلی را دارند . با این موسیقی است که موسیقی کارون معنا پیدا می کند ... صدای آب ، صدای موج ، 

ما زنده به آنیم که آرام نگیریم 

موجیم که آسودگی ما عدم ماست 

و صدای جاری بودن ، و توجه به اینکه هیچ چیز در عالم تکراری نیست و همه چیز نو ، است ،

با سکوت به درک و معنا ، راه پیدا خواهی کرد ، درک اینکه کی هستیم . و از کجا آمده ایم ... 

مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک 

چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم 

درک پرواز روح ، و خود آ شدن ، برای شنیدن چنین سمفونی فقط باید ، شب ، لب کارون ، و تمام مسلح باشی و در حال دفاع که چشمت و گوشت ، دل بشود ، و اگر توفیق ، داشته باشی شهید شوی وگرنه شاهد .

شاهدی همچون زینب ، که فرهنگ نویس مکتب عاشورا شد... او هم کنار دجله بود که عاشورا را درک کرد ... باز هم موسیقی رود اما اینبار دجله ... عاشورای حسین و عاشورای 45 روزه مقاومت رزمندگان خرمشهر ...

فریدون دشتی نژاد

/ 0 نظر / 29 بازدید