خاطره از مداح و ذاکر اهل بیت و رزمنده خرمشهری برادر بزرگوارم حاج حسین فخری

که در حال نقاشی بر روی یکی از دیوارهای مسجد جامع بود به او سلام و خسته نباشید گفتم ، او در حال نقاشی نخل های بی سر بود که در پشت سر این نخلها،نخلهای جوانتری تا افق دور دیده می شد ند،بهروز گفت  این نقاشی براساس نوحه ای است که دیشب در مسجد جامع خواندی، وشروع کرد به خواندن بخشی از نوحه«زخون شهیدان راه خدا  بهرجوی بار بهرجوی بار، بیرون می دمد سرخ روی لاله ها به فصل بهار به فصل بهار، نمیرد یکی تا نه زاید هزار هر آزاد مرد هر آزاد مرد» که این حکایت از این دارد که یکی از ثمرات خون شهیدان این است که با شهادت هر یک از آنان هزار نفر جایگزین آنان خواهند شد و راه آنها را ادامه می دهند و در واقع  با رویش های جدید و پیوستن افراد به انقلاب صورت می گیرد.» یاد وخاطره این رزمنده، دانشجو، هنرمند و دوستان شهیدش گرامی و راهشان پر رهرو ومستدام باد

 

سمت چپ براردر بزرگوارم محمد جواد اکبری و سمت راست برادربرزگوارم حاج رحیم بشکار آزادی سازی خرمشهر مسجد جامع

 

 

/ 0 نظر / 126 بازدید