جنگ تن به تن از زبان شهید بهروز مرادی

رفتیم فلکه پمپ بنزین نشستیم با بچه ها کبریت بازی یک دفعه دیدیم یک وانت پر از آدمهای شخصی با چوب و چماق به طرف خرمشهر رفتند . به غیرت ما بر خورد . دوباره سوار شدیم و به طرف پلیس راه رفتیم و 5تا تانک رو شکار کردیم.

 

/ 1 نظر / 37 بازدید
شبنم

کارتون خیلی ارزشمنده. و خیلی هم جالبه. جالبه که این شعارها رو اون زمان کی می نوشته