دیدبانان گمنام هشت سال دفاع مقدس خرمشهر

راوی حاج مصطفی اسکندری پور

از پر کار ترین و فعال ترین افرادی که در امر دیدبانی در خرمشهر فعالیت داشتند می توان عبدالله  خباری و مسعود صالح زاده و

طه جمیل را نام برد . سرگروه و مسئول تقسیم روزانه دیدبانان سرگروه و مسئول تقسیم روزانه دیدبانان به دیدگاهها برادر شهید زنده حاج صاحب عبود زاده بود که که معمولاً به همراه یکی از گروه ها به یکی از دیدگاهها عزیمت می کرد .

/ 1 نظر / 27 بازدید
عاد خاطری

از این همه زحمت از شما تشکر می کنم و امیدوارم در پیشبرد اهداف خود همیشه موفق و پیروز باشید.