خرمشهر آزاد شد ولی آباد نشد

برای ما فرقی نمی کرد کجای خرمشهر را می کوبیم فقط کوبیدیم و انتقام جنگ  تن به تن و شهدایی که دلیرانه شهید شدند.و  به ناموس و خاک مان تعرض کردند . گرفتیم

/ 1 نظر / 25 بازدید